Privacybeleid

Privacyverklaring Chiropractie Drunen
Uw privacy is voor Chiropractie Drunen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en de geleverde diensten van Chiropractie Drunen. Dit betekend dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Enkel de persoonsgegevens bewaren die noodzakelijk zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het doorsturen van uw dossier aan derden, indien noodzakelijk.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Uw rechten respecteren met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van gegevens die genoteerd staan in uw medisch dossier.
Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen en gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en exacte gegevensverwerking, kunt u altijd contact opnemen met Chiropractie Drunen.
 
Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden bij ons verwerkt om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Crossuite. Crossuite is een gespecialiseerd bedrijf in praktijkbeheer voor medische professionals. De data wordt bewaard op beveiligde locaties met behulp van softwarebeveiligingssystemen. Het Crossuite account wordt beveiligd met een persoonlijke verificatiecode/wachtwoord.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:
 • Contact gegevens: Adres, telefoonnummer en email-adres. Zodat wij u eenvoudig kunnen bereiken of voor het inplannen van de afspraak.
 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, achternaam en geboortedatum. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het opstellen van de factuur, welke geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar. Ook zijn wij verplicht om uw BSN-nummer te noteren, zodat wij kunnen controleren wie u bent.
 • Gezondheidsgegevens, historie van medische gegevens en leefstijl. Deze gegevens noteren wij om zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn en daardoor een adequate behandeling kunnen geven, kunnen monitoren en kunnen evalueren.
 • Consult kosten, behandeldatum en de betaalwijze van de patiënt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een factuur te kunnen opstellen, welke geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar. 
 • Gegevens van uitgevoerde onderzoeken, behandelbeleid en behandelingen door de behandelend therapeut. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een adequate behandeling te kunnen geven en behandelbeleid op te kunnen stellen, deze te kunnen monitoren en te kunnen evalueren.
 
 
Uw toestemming
Wij zullen uw gegevens verwerken, zoals aangegeven in deze privacyverklaring. Uw gegevens kunnen door Chiropractie Drunen op verschillende manieren en momenten worden bewaard: wanneer u een (online) afspraak maakt, de (online) vragenlijst invult, u contact met ons opneemt, onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Chiropractie Drunen zal uw gegevens niet delen met derden zonder uw toestemming, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 
Toestemming 16 jaar of jonger
Als u gebruik wil maken van onze diensten of onze website heeft u toestemming nodig van beide ouders of een wettelijke voogd indien u jonger bent dan 16 jaar.
 
Gegevens beveiliging
Bij Chiropractie Drunen is gegevensbeveiliging van groot belang. Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren en te beschermen. Onbevoegde kunnen niet bij uw gegevens. Deze beveiliging doen wij door de toepassing van de volgende maatregelen:
 • Alle digitale bestanden worden versleuteld met persoonlijke wachtwoorden.
 • Onze netwerkverbinding is beveiligd met SSL
 • Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegde en zijn beveiligd met een verificatiecode en wachtwoord.
 • Uw schriftelijke persoonsgegevens zijn afgeschermd en opgeborgen in een vergrendelde omgeving.
 
Bewaartermijn
Wij bewaren uw medisch dossier aan de hand van de wettelijke bepaling voor de bewaartermijn voor medische gegevens, deze bevat 20 jaar . Uw persoonlijke gegevens bewaren wij niet langer dan we nodig hebben voor onze diensten.
 
Rechten voor u als patiënt
 • U heeft het recht om uw medische dossier in te zien
 • U heeft het recht om een kopie te ontvangen van het medische dossier.
 • U heeft het recht om fouten in het medische dossier te herstellen.
 • U heeft het recht om een eigen verklaring aan uw medische dossier toe te laten voegen.
 • U heeft het recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen.
 • U heeft recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens.

 
Website
Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve informatie/inhoud en privacy/geheimhouding van uw gegevens van deze websites. Chiropractie Drunen adviseert u dan ook om altijd de privacyverklaring door te nemen van de desbetreffende websites.
 
Wijzigingen van de privacyverklaring
Wij willen u erop attenderen dat deze privacyverklaring tussentijds aangepast kan worden, zodat wij ons  houden aan de huidige wet -en regelgeving. Indien de privacyverklaring dermate veranderd zal Chiropractie Drunen haar patiënten hiervan per mail op de hoogte stellen. Indien u niet bent aangemeld bij Chiropractie Drunen raden wij u aan onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen op onze website.
 
Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en exacte gegevensverwerking, neem dan contact op met Chiropractie Drunen.
 
Chiropractie Drunen
Dillenburgstraat 2
5151GL Drunen
0416-768030
info@chiropractiedrunen.nl
KVK-nummer: 80935389


Klachtenregeling

Wij streven ernaar om de hoogste kwaliteit zorg te leveren en hopen dan ook dat u tevreden bent over onze zorgverlening. Helaas kan het echter zo zijn dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over de chiropractor. Wij hopen hier natuurlijk in eerste instantie samen met u uit te komen. Om klachten zo goed mogelijk te kunnen afhandelen zijn wij via de NCA aangesloten bij het Centraal bureau klachtenmanagement in de zorg. Wilt u meer informatie klik dan hier, om te kijken wat u kunt doen.

 
Cookie instellingen