Eerste Consult


In het eerste consult gaan we kijken waar uw klacht mogelijk vandaan komt. Dit kan een medische oorzaak hebben, maar ook ontstaan door overbelasting, stress of een verkeerde houding.
  • Door te beginnen met een persoonlijk gesprek, krijgen we al een goed beeld bij uw klacht en wanneer deze zich voordoet.
  • Door middel van aanvullend onderzoek tijdens dit consult zal het eerste consult langer duren dan een gemiddelde behandeling. Het is echter wel extra belangrijk om hier goed de tijd voor te nemen.
  • De bevindingen en mogelijkheden nemen we dan samen door.
  • In sommige gevallen kunnen we bij het eerste consult ook al beginnen met behandelen.
Het eerste consult zal ongeveer 45-60 minuten duren.
 
Anamnese
Een anamnese is een vraaggesprek wat er op gericht is een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. Het is prettig als u het vragenformulier van tevoren invult, zodat uw chiropractor zich kan voorbereiden op uw bezoek door zich al te kunnen verdiepen in uw klachtenbeeld, medische geschiedenis en algehele gezondheid.
Tijdens het consult zullen we samen de vragenlijst doornemen en zal de chiropractor indien nodig aanvullende vragen stellen om een totaalbeeld te krijgen van uw klachten, voorafgaand aan verder onderzoek.
 
Onderzoek
Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het beoordelen van bewegingspatronen en orthopedische-en neurologische testen aan de hand van uw klachtenbeeld. Vervolgens beoordelen we of deze testuitslagen verband houden met de symptomen die u ervaart.
Uw chiropractor zal tijdens het onderzoek altijd op zoek gaan naar de oorzaak. Belangrijk om in gedachten te houden is dat de oorzaak van uw klacht ook ergens anders kan liggen dan waar u klachten ervaart. In zo'n geval heeft u als patiënt geen baat bij tijdelijke klachtenvermindering. Effectieve klachtenvermindering begint natuurlijk bij het aanpakken van de bron.
 
Rapportage van de bevindingen
De resultaten van de anamnese en het lichamelijk onderzoek nemen we samen nog een keer door. Hieruit zal blijken waar uw klachten vandaan komen. Uw chiropractor zal hierna samen met u een behandelplan opstellen dat past bij uw manier van leven en bewegen.
We kunnen in veel gevallen ook een voorlopige prognose geven voor de duur van het behandeltraject, die we wellicht naar boven of beneden kunnen bijstellen na een aantal behandelingen.
Het is mogelijk dat tijdens het eerste consult wordt geconcludeerd dat de gevonden oorzaak een andere aanpak vereist. In zo'n geval kan de chiropractor u doorverwijzen naar een specialist die u verder kan helpen. Ons ultieme doel blijft altijd om u snel en effectief te helpen.
 
Cookie instellingen